Uni Grease

Reducto Uni Grease is toepasbaar overal waar een blijvende goede smering verkregen dient te worden en waar sterke anti-vreet en hoge drukeigenschappen gewenst zijn.

Uni Grease is zeer geschikt toegepast te worden in vrijwel ieder milieu, ook bij hoge omtreksnelheden en in zowel open als gesloten systemen. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld (glij-/kogel-) lagers, aandrijfsystemen, alle soorten geleidingen, kabels, stangen, kettingen en systemen met stotende belastingen.

Offerte aanvragen